Annual Report 2019

Please follow the link below for LATCH’s Annual Report 2019. It was a busy and productive year for the charity as you will see in the report which includes an update from some of our key stakeholders. If you have any questions about the Annual Report then please just get in touch!

Dilynwch y linc isod i’r Adroddiad Blynyddol LATCH 2019. Roedd hi’n flwyddyn brysur a cynhyrchiol i’r elusen fel fe welwch yn yr adroddiad sydd yn cynnwys diweddariad o rhai o’n rhanddeiliaid allweddol. Os mae ‘na unrhyw cwestiynau am yr Adroddiad Blynyddol, plis cysylltwch â ni!

All posts